ถอนตัวละคร

posted on 07 Nov 2013 16:56 by 101110
ขอถอนตัวละครจาก
 
 
 
ครัช
 
 
 
สาเหตุการถอน
 
เค้าไม่ค่อยได้เข้านะตัวเอง =  w  = เล่นไม่ไหว

Comment

Comment:

Tweet